<acronym id="wwg8y"></acronym>
<rt id="wwg8y"><optgroup id="wwg8y"></optgroup></rt><rt id="wwg8y"><optgroup id="wwg8y"></optgroup></rt>
<acronym id="wwg8y"></acronym>
<acronym id="wwg8y"><optgroup id="wwg8y"></optgroup></acronym>
首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

 • 股票型

 • 混合型

 • 债券型

 • 货币型

 • 指数型

 • 保本型

 • QDII型

 • 周排名
 • 季排名
 • 半年排名
 • 一年排名
 • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 163115 申万菱信中证 5.03% 1.1475    08-06 1.9662 中高风险 申万菱信 关注
2 002199 前??粗兄?/a> 4.48% 1.0110    08-06 1.9710 中风险 前???/td> 关注
3 000596 前??粗兄?/a> 4.45% 1.9840    08-06 1.9840 中风险 前???/td> 关注
4 160630 鹏华国防 3.29% 1.2570    08-06 1.3050 高风险 鹏华基金 关注
5 005968 创金合信工业 3.25% 1.9351    08-06 1.9351 中高风险 创金合信 关注
6 005969 创金合信工业 3.24% 1.9071    08-06 1.9071 中高风险 创金合信 关注
7 164402 前??粗泻?/a> 3.15% 1.4550    08-06 0.9880 中风险 前???/td> 关注
8 161223 国投瑞银中证 3.13% 1.7140    07-23 1.7140 高风险 国投瑞银 关注
9 162717 广发再融资主 2.80% 1.3250    08-06 1.3250 中风险 广发基金 关注
10 000594 大摩进取优选 2.53% 2.4580    08-06 2.4580 高风险 摩根华鑫 关注
11 008895 申万菱信量化 2.43% 1.0451    08-06 1.0451 中风险 申万菱信 关注
12 008907 添富中证国企 2.28% 1.1646    08-06 1.1646 中风险 汇添富 关注
13 008908 添富中证国企 2.27% 1.1631    08-06 1.1631 中风险 汇添富 关注
14 007251 广发睿享稳健 1.80% 1.0930    08-06 1.0930 中风险 广发基金 关注
15 164824 工银印度基金 1.62% -- -- 中风险 工银瑞信 关注
16 161226 国投瑞银白银 1.50% 1.1600    08-06 1.1600 中高风险 国投瑞银 关注
17 006123 中融高股息混 1.44% 1.4819    08-06 1.5439 中风险 中融基金 关注
18 002542 长城久鼎混合 1.37% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
19 001027 前??粗兄?/a> 1.27% 1.4660    08-06 1.4660 中风险 前???/td> 关注
20 006124 中融高股息混 1.22% 1.4586    08-06 1.5206 中风险 中融基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002542 长城久鼎混合 48.40% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
2 004997 广发高端制造 47.80% 2.2047    08-06 2.2047 中风险 广发基金 关注
3 540008 汇丰晋信低碳 47.32% 2.1616    08-06 2.2616 高风险 汇丰晋信 关注
4 001040 新华策略精选 44.29% 2.2090    08-06 2.2090 高风险 新华基金 关注
5 001616 嘉实环保低碳 43.97% 2.6290    08-06 2.6290 高风险 -- 关注
6 001126 上投卓越制造 43.77% 1.5380    08-06 1.5380 高风险 上投摩根 关注
7 000793 工银高端制造 43.43% 1.5210    08-06 1.5210 高风险 工银瑞信 关注
8 000991 工银战略转型 43.10% 2.5980    08-06 2.5980 高风险 工银瑞信 关注
9 519714 交银消费新驱 42.25% 1.5170    08-06 3.8600 高风险 交银施罗德 关注
10 004995 广发品牌消费 42.11% 1.7432    08-06 1.7432 中风险 广发基金 关注
11 001705 泓德战略转型 42.06% 1.8560    08-06 2.0560 高风险 泓德基金 关注
12 005968 创金合信工业 41.95% 1.9351    08-06 1.9351 中高风险 创金合信 关注
13 007047 长城核心优势 41.91% 1.8275    08-06 1.8775 中风险 长城基金 关注
14 005969 创金合信工业 41.72% 1.9071    08-06 1.9071 中高风险 创金合信 关注
15 001496 工银聚焦30 41.46% 1.2540    08-06 1.2540 高风险 工银瑞信 关注
16 001490 汇添富国企创 41.37% 1.6850    08-06 1.6850 中风险 汇添富 关注
17 002446 广发利鑫灵活 41.14% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
18 001245 工银生态环境 40.64% 1.2830    08-06 1.2830 高风险 工银瑞信 关注
19 004851 广发医疗保健 40.61% 3.2646    08-06 3.2646 中风险 广发基金 关注
20 002861 工银智能制造 40.17% 1.5520    08-06 1.5520 中风险 工银瑞信 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001717 工银前沿医疗 66.18% 3.7410    08-06 3.7410 高风险 工银瑞信 关注
2 008227 宝盈研究A 65.14% 1.7390    08-06 1.7390 中高风险 宝盈基金 关注
3 008228 宝盈研究C 64.68% 1.7337    08-06 1.7337 中高风险 宝盈基金 关注
4 006002 工银医药健康 64.59% 3.0285    08-06 3.0285 中风险 工银瑞信 关注
5 006003 工银医药健康 64.10% 2.9884    08-06 2.9884 中风险 工银瑞信 关注
6 004851 广发医疗保健 62.76% 3.2646    08-06 3.2646 中风险 广发基金 关注
7 002542 长城久鼎混合 62.26% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
8 501009 汇添富生物科 61.10% 2.6236    08-06 2.6236 中高风险 汇添富 关注
9 501010 汇添富生物科 60.78% 2.6248    08-06 2.6248 中高风险 汇添富 关注
10 004997 广发高端制造 60.77% 2.2047    08-06 2.2047 中风险 广发基金 关注
11 161122 易方达生物分 60.04% 1.1014    08-06 0.0000 中高风险 易方达基金 关注
12 001171 工银养老产业 59.51% 1.7610    08-06 1.7610 高风险 工银瑞信 关注
13 002446 广发利鑫灵活 56.47% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
14 004075 交银医药创新 55.31% 3.3091    08-06 3.3091 高风险 交银施罗德 关注
15 000831 工银医疗保健 54.25% 3.2440    08-06 3.2440 高风险 工银瑞信 关注
16 001558 天弘医疗健康 53.10% 2.0694    08-06 2.0694 中风险 天弘基金 关注
17 001559 天弘医疗健康 52.80% 2.0350    08-06 2.0350 中风险 天弘基金 关注
18 004683 建信高端医疗 52.11% 2.0848    08-06 2.0848 中风险 建信基金 关注
19 164401 前??唇】?/a> 51.14% 1.1160    08-06 1.8170 中风险 前???/td> 关注
20 162412 华宝中证医疗 50.76% 1.2706    08-06 0.7432 中高风险 华宝兴业 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003745 广发多元新兴 145.47% 2.5501    08-06 2.5501 中风险 广发基金 关注
2 001717 工银前沿医疗 134.91% 3.7410    08-06 3.7410 高风险 工银瑞信 关注
3 004851 广发医疗保健 131.57% 3.2646    08-06 3.2646 中风险 广发基金 关注
4 006002 工银医药健康 125.66% 3.0285    08-06 3.0285 中风险 工银瑞信 关注
5 004997 广发高端制造 125.57% 2.2047    08-06 2.2047 中风险 广发基金 关注
6 006003 工银医药健康 124.17% 2.9884    08-06 2.9884 中风险 工银瑞信 关注
7 001410 信达新能源 122.82% 3.6290    08-06 3.6910 中高风险 信达澳银基金 关注
8 004075 交银医药创新 118.95% 3.3091    08-06 3.3091 高风险 交银施罗德 关注
9 003956 南方教育股票 117.09% 2.1525    08-06 2.1525 高风险 南方基金 关注
10 002213 中海顺鑫混合 115.22% 2.0002    08-06 2.0332 中风险 中?;?/td> 关注
11 005962 宝盈人工智能 114.96% 2.7179    08-06 2.7179 高风险 宝盈基金 关注
12 005310 广发电子信息 113.27% 1.8643    08-06 1.8643 中风险 广发基金 关注
13 005963 宝盈人工智能 113.26% 2.6751    08-06 2.6751 高风险 宝盈基金 关注
14 000913 农银医疗保健 111.60% 2.8252    08-06 2.8252 高风险 -- 关注
15 540010 汇丰晋信科技 111.41% 3.6322    08-06 3.6322 高风险 汇丰晋信 关注
16 001171 工银养老产业 110.64% 1.7610    08-06 1.7610 高风险 工银瑞信 关注
17 000831 工银医疗保健 110.19% 3.2440    08-06 3.2440 高风险 工银瑞信 关注
18 540008 汇丰晋信低碳 106.16% 2.1616    08-06 2.2616 高风险 汇丰晋信 关注
19 005495 创金合信科技 105.04% 1.8908    08-06 1.8908 中风险 创金合信 关注
20 002446 广发利鑫灵活 104.11% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001717 工银前沿医疗 84.20% 3.7410    08-06 3.7410 高风险 工银瑞信 关注
2 006002 工银医药健康 81.82% 3.0285    08-06 3.0285 中风险 工银瑞信 关注
3 006003 工银医药健康 81.22% 2.9884    08-06 2.9884 中风险 工银瑞信 关注
4 004851 广发医疗保健 80.22% 3.2646    08-06 3.2646 中风险 广发基金 关注
5 001171 工银养老产业 77.29% 1.7610    08-06 1.7610 高风险 工银瑞信 关注
6 004997 广发高端制造 75.36% 2.2047    08-06 2.2047 中风险 广发基金 关注
7 501009 汇添富生物科 74.34% 2.6236    08-06 2.6236 中高风险 汇添富 关注
8 161122 易方达生物分 74.29% 1.1014    08-06 0.0000 中高风险 易方达基金 关注
9 002542 长城久鼎混合 74.11% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
10 501010 汇添富生物科 73.96% 2.6248    08-06 2.6248 中高风险 汇添富 关注
11 004075 交银医药创新 70.35% 3.3091    08-06 3.3091 高风险 交银施罗德 关注
12 002446 广发利鑫灵活 69.06% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
13 000831 工银医疗保健 68.94% 3.2440    08-06 3.2440 高风险 工银瑞信 关注
14 001558 天弘医疗健康 65.26% 2.0694    08-06 2.0694 中风险 天弘基金 关注
15 008227 宝盈研究A 65.14% 1.7390    08-06 1.7390 中高风险 宝盈基金 关注
16 001559 天弘医疗健康 64.90% 2.0350    08-06 2.0350 中风险 天弘基金 关注
17 000913 农银医疗保健 64.70% 2.8252    08-06 2.8252 高风险 -- 关注
18 008228 宝盈研究C 64.68% 1.7337    08-06 1.7337 中高风险 宝盈基金 关注
19 004683 建信高端医疗 64.66% 2.0848    08-06 2.0848 中风险 建信基金 关注
20 002300 长盛医疗量化 63.81% 2.3390    08-06 2.3390 中风险 长盛基金 关注
 • 周排名
 • 季排名
 • 半年排名
 • 一年排名
 • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001838 国投瑞银国家 6.06% 1.1540    08-06 1.1540 中高风险 国投瑞银 关注
2 003993 前??椿Ω?/a> 5.82% 1.6798    08-06 1.7278 中风险 前???/td> 关注
3 004224 南方军工混合 5.05% 1.2810    08-06 1.2810 中高风险 南方基金 关注
4 000535 长盛航天海工 4.92% 1.4590    08-06 1.9740 中风险 长盛基金 关注
5 470098 汇添富逆向投 4.67% 3.0270    08-06 3.5960 中高风险 汇添富 关注
6 080005 长盛量化红利 4.37% 1.7400    08-06 2.6460 中风险 长盛基金 关注
7 002251 华夏军工安全 4.06% 1.5420    08-06 1.5420 中高风险 华夏基金 关注
8 001148 申万菱信多策 4.03% 1.3440    08-06 1.5470 中风险 申万菱信 关注
9 001724 申万菱信多策 3.97% 1.3100    08-06 1.4160 中风险 申万菱信 关注
10 000690 前??创蠛?/a> 3.49% 1.6870    08-06 1.6870 中风险 前???/td> 关注
11 070019 嘉实价值优势 3.42% 1.9980    08-06 2.5990 中高风险 -- 关注
12 257030 国联安德盛优 3.35% 1.3020    08-06 2.4460 中高风险 国联安 关注
13 255010 国联安德盛稳 3.07% 1.2710    08-06 3.6500 中高风险 国联安 关注
14 040011 华安核心优选 3.00% 2.0645    08-06 3.5945 中高风险 华安基金 关注
15 002804 华泰柏瑞量化 2.99% 1.2405    08-06 1.2405 中低风险 华泰柏瑞 关注
16 161606 融通行业景气 2.79% 2.6320    08-06 4.5720 中高风险 融通基金 关注
17 166019 中欧价值智选 2.79% 3.2480    08-06 3.5680 中高风险 中欧基金 关注
18 002594 工银现代服务 2.56% 1.8450    08-06 1.8450 中高风险 工银瑞信 关注
19 202009 南方盛元红利 2.51% 1.3190    08-06 1.8890 中高风险 南方基金 关注
20 003715 宝盈消费主题 2.45% 1.6506    08-06 1.6506 高风险 宝盈基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001135 益民品质升级 48.24% 1.0090    08-06 1.0090 中高风险 益民基金 关注
2 000977 长城环保 47.91% 2.4426    08-06 2.4426 中风险 长城基金 关注
3 002079 前??粗泄?/a> 46.67% 2.6750    08-06 2.6750 中风险 前???/td> 关注
4 001679 前??粗泄?/a> 46.60% 2.5550    08-06 2.5550 中风险 前???/td> 关注
5 560003 益民创新优势 46.04% 1.3158    08-06 1.3358 中高风险 益民基金 关注
6 040020 华安升级主题 45.91% 2.2690    08-06 2.7690 中高风险 华安基金 关注
7 001606 农银工业4. 45.78% 2.4310    08-06 2.4310 中高风险 -- 关注
8 001102 前??垂?/a> 45.62% 3.1610    08-06 3.1610 中风险 前???/td> 关注
9 000336 农银研究精选 45.02% 2.6944    08-06 2.6944 中高风险 -- 关注
10 470008 汇添富策略回 44.77% 3.3870    08-06 3.5170 中高风险 汇添富 关注
11 560002 益民红利成长 44.33% 0.6783    08-06 1.8073 中高风险 益民基金 关注
12 519702 交银施罗德趋 44.22% 2.7680    08-06 3.2680 中高风险 交银施罗德 关注
13 519670 银河行业股票 43.66% 2.3910    08-06 4.2460 中高风险 银河基金 关注
14 162204 泰达宏利行业 43.60% 6.5068    08-06 8.3118 中高风险 泰达宏利 关注
15 005004 交银品质升级 43.20% 1.6327    08-06 1.6327 中风险 交银施罗德 关注
16 481015 工银瑞信主题 43.17% 3.4890    08-06 3.4890 中高风险 工银瑞信 关注
17 570008 诺德周期策略 43.08% 2.9990    08-06 3.8940 中高风险 诺德基金 关注
18 481010 工银中小盘混 42.99% 2.6800    08-06 2.6800 中高风险 工银瑞信 关注
19 002846 泓德泓华混合 42.93% 2.1650    08-06 2.1650 中高风险 泓德基金 关注
20 001156 申万菱信新能 42.92% 1.7060    08-06 1.7060 中风险 申万菱信 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 161616 融通医疗保健 66.88% 2.8320    08-06 3.1960 中高风险 融通基金 关注
2 050026 博时医疗保健 61.44% 4.3180    08-06 4.4570 高风险 博时基金 关注
3 000977 长城环保 61.00% 2.4426    08-06 2.4426 中风险 长城基金 关注
4 001679 前??粗泄?/a> 59.34% 2.5550    08-06 2.5550 中风险 前???/td> 关注
5 002079 前??粗泄?/a> 59.28% 2.6750    08-06 2.6750 中风险 前???/td> 关注
6 001218 国投瑞银精选 58.41% 1.3470    08-06 1.3470 中高风险 国投瑞银 关注
7 000294 华安生态优先 56.45% 4.1660    08-06 4.6540 中高风险 华安基金 关注
8 121005 国投瑞银创新 56.37% 1.1878    08-06 4.0083 中高风险 国投瑞银 关注
9 000452 南方医药保健 56.29% 3.8420    08-06 4.0570 中高风险 南方基金 关注
10 002124 广发新兴产业 56.12% 2.9570    08-06 2.9570 中风险 广发基金 关注
11 001102 前??垂?/a> 56.08% 3.1610    08-06 3.1610 中风险 前???/td> 关注
12 200012 长城中小盘成 55.40% 3.1668    08-06 3.1668 中风险 长城基金 关注
13 005453 前??匆搅?/a> 55.29% 2.3429    08-06 2.3429 中风险 前???/td> 关注
14 005454 前??匆搅?/a> 55.25% 2.3375    08-06 2.3375 中风险 前???/td> 关注
15 001815 华泰柏瑞激励 54.82% 2.9820    08-06 3.0470 中低风险 华泰柏瑞 关注
16 003581 前海联合国民 54.56% 2.0640    08-06 2.0640 中高风险 -- 关注
17 162006 长城久富核心 54.05% 2.4362    08-06 5.1660 中风险 长城基金 关注
18 270050 广发新经济混 53.09% 4.4220    08-06 4.4220 中风险 广发基金 关注
19 000976 长城新兴 52.89% 2.6620    08-06 2.6620 中风险 长城基金 关注
20 000220 富国医疗保健 51.71% 4.9660    08-06 4.9660 中高风险 富国基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 320007 诺安成长混合 155.31% 2.0230    08-06 2.4680 中高风险 诺安基金 关注
2 519674 银河创新成长 146.40% 6.7234    08-06 6.7234 中高风险 银河基金 关注
3 005911 广发双擎升级 142.62% 3.3563    08-06 3.4892 中风险 广发基金 关注
4 162703 广发小盘成长 135.87% 3.4365    08-06 5.7745 中风险 广发基金 关注
5 213001 宝盈鸿利收益 135.01% 2.3170    08-06 5.0670 中高风险 宝盈基金 关注
6 161903 万家优选 129.51% 1.9617    08-06 4.9944 中高风险 万家基金 关注
7 000977 长城环保 129.22% 2.4426    08-06 2.4426 中风险 长城基金 关注
8 257070 国联安优选行 129.15% 3.3309    08-06 3.6319 中高风险 国联安 关注
9 519026 海富通中小盘 124.80% 1.8810    08-06 1.8810 中高风险 海富通 关注
10 007490 南方信息创新 123.13% 2.3450    08-06 2.3450 中风险 南方基金 关注
11 161616 融通医疗保健 121.51% 2.8320    08-06 3.1960 中高风险 融通基金 关注
12 007491 南方信息创新 121.39% 2.3242    08-06 2.3242 中风险 南方基金 关注
13 001822 华商智能生活 120.57% 1.8370    08-06 1.8370 中高风险 -- 关注
14 000601 华宝创新优选 120.52% 2.2230    08-06 2.5630 中高风险 华宝兴业 关注
15 000404 易基新兴成长 118.26% 4.4000    08-06 4.4000 中高风险 易方达基金 关注
16 000452 南方医药保健 117.58% 3.8420    08-06 4.0570 中高风险 南方基金 关注
17 460005 华泰柏瑞价值 116.14% 5.2541    08-06 6.4394 中风险 华泰柏瑞 关注
18 000336 农银研究精选 116.13% 2.6944    08-06 2.6944 中高风险 -- 关注
19 270050 广发新经济混 115.89% 4.4220    08-06 4.4220 中风险 广发基金 关注
20 000031 华夏复兴混合 115.76% 3.3470    08-06 3.3470 中高风险 华夏基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 161616 融通医疗保健 84.38% 2.8320    08-06 3.1960 中高风险 融通基金 关注
2 000977 长城环保 76.64% 2.4426    08-06 2.4426 中风险 长城基金 关注
3 050026 博时医疗保健 73.83% 4.3180    08-06 4.4570 高风险 博时基金 关注
4 000452 南方医药保健 73.03% 3.8420    08-06 4.0570 中高风险 南方基金 关注
5 270050 广发新经济混 72.96% 4.4220    08-06 4.4220 中风险 广发基金 关注
6 002124 广发新兴产业 72.75% 2.9570    08-06 2.9570 中风险 广发基金 关注
7 161903 万家优选 72.46% 1.9617    08-06 4.9944 中高风险 万家基金 关注
8 002079 前??粗泄?/a> 71.71% 2.6750    08-06 2.6750 中风险 前???/td> 关注
9 001679 前??粗泄?/a> 71.70% 2.5550    08-06 2.5550 中风险 前???/td> 关注
10 210008 金鹰策略配置 70.96% 1.9763    08-06 2.5763 中风险 金鹰基金 关注
11 005453 前??匆搅?/a> 70.67% 2.3429    08-06 2.3429 中风险 前???/td> 关注
12 005454 前??匆搅?/a> 70.61% 2.3375    08-06 2.3375 中风险 前???/td> 关注
13 001815 华泰柏瑞激励 69.53% 2.9820    08-06 3.0470 中低风险 华泰柏瑞 关注
14 000220 富国医疗保健 69.11% 4.9660    08-06 4.9660 中高风险 富国基金 关注
15 163001 长信医疗保健 68.92% 2.0490    08-06 2.5890 中高风险 长信基金 关注
16 200012 长城中小盘成 68.22% 3.1668    08-06 3.1668 中风险 长城基金 关注
17 162006 长城久富核心 67.99% 2.4362    08-06 5.1660 中风险 长城基金 关注
18 519670 银河行业股票 67.41% 2.3910    08-06 4.2460 中高风险 银河基金 关注
19 001102 前??垂?/a> 67.33% 3.1610    08-06 3.1610 中风险 前???/td> 关注
20 519642 银河智造混合 67.19% 2.7350    08-06 2.7350 中高风险 银河基金 关注
 • 周排名
 • 季排名
 • 半年排名
 • 一年排名
 • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 519937 长信先锐混合 1.01% 1.2311    08-06 1.2311 中风险 长信基金 关注
2 000998 南方双元C 0.95% 1.1940    08-06 1.2200 中低风险 南方基金 关注
3 000997 南方双元A 0.93% 1.2130    08-06 1.2390 中低风险 南方基金 关注
4 003703 博时富鑫纯债 0.87% 1.0177    08-06 1.1107 中低风险 博时基金 关注
5 003023 博时景发纯债 0.86% 1.0346    08-06 1.0769 中低风险 博时基金 关注
6 003260 博时利发纯债 0.86% 0.9877    08-06 1.1224 中低风险 博时基金 关注
7 501105 建信政策性金 0.80% 1.1777    08-06 1.1777 低风险 建信基金 关注
8 160124 南方中债10 0.78% 1.2713    08-06 1.3013 中低风险 南方基金 关注
9 160123 南方中债10 0.78% 1.3164    08-06 1.3464 中低风险 南方基金 关注
10 003254 前??炊υ?/a> 0.74% 1.4028    08-06 1.9628 中低风险 前???/td> 关注
11 003255 前??炊υ?/a> 0.74% 1.4206    08-06 1.9806 中低风险 前???/td> 关注
12 001023 华夏亚债中国 0.71% 1.1350    08-06 1.3450 中低风险 华夏基金 关注
13 007094 建信中债3- 0.70% 1.0107    08-06 1.0597 低风险 建信基金 关注
14 007095 建信中债3- 0.70% 1.0095    08-06 1.0585 低风险 建信基金 关注
15 006452 华富中证5年 0.68% 1.0205    08-06 1.0535 中低风险 华富基金 关注
16 006451 华富中证5年 0.68% 1.0223    08-06 1.0553 中低风险 华富基金 关注
17 001021 华夏亚债中国 0.68% 1.1790    08-06 1.3910 中低风险 华夏基金 关注
18 003643 工银国债纯债 0.63% 1.0866    08-06 1.0866 中低风险 工银瑞信 关注
19 003342 工银国债纯债 0.63% 1.0933    08-06 1.0933 中低风险 工银瑞信 关注
20 003972 国富美元债定 0.61% 1.1193    07-31 1.1373 中低风险 国?;?/td> 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003853 金鹰信息产业 34.66% 2.5465    08-06 2.5645 高风险 金鹰基金 关注
2 005313 万家中证10 24.42% 1.4841    08-06 1.7508 中风险 万家基金 关注
3 005314 万家中证10 24.29% 1.4785    08-06 1.7298 中风险 万家基金 关注
4 005311 万家经济新动 22.59% 2.2349    08-06 2.2349 中风险 万家基金 关注
5 005312 万家经济新动 22.43% 2.1891    08-06 2.1891 中风险 万家基金 关注
6 710301 富安达增强收 18.99% 1.5911    08-06 1.6111 中高风险 富安达 关注
7 710302 富安达增强收 18.84% 1.5389    08-06 1.5589 中风险 富安达 关注
8 050019 博时转债增强 17.93% 1.8650    08-06 1.8700 中高风险 博时基金 关注
9 050119 博时转债增强 17.88% 1.8200    08-06 1.8240 中风险 博时基金 关注
10 000003 中??勺瓵 17.30% 0.9620    08-06 1.1720 中高风险 中?;?/td> 关注
11 000004 中??勺瓹 17.19% 0.9610    08-06 1.1710 中高风险 中?;?/td> 关注
12 007316 交银可转债债 15.38% 1.2546    08-06 1.2546 中低风险 交银施罗德 关注
13 007317 交银可转债债 15.27% 1.2493    08-06 1.2493 中低风险 交银施罗德 关注
14 320008 诺安增利债券 13.47% 1.8040    08-06 1.9690 中风险 诺安基金 关注
15 320009 诺安增利债券 13.32% 1.6960    08-06 1.8610 中风险 诺安基金 关注
16 005273 华商可转债A 12.92% 1.3000    08-06 1.3000 中低风险 -- 关注
17 005284 华商可转债C 12.80% 1.2923    08-06 1.2923 中低风险 -- 关注
18 002965 中海合嘉增强 12.39% 1.2129    08-06 1.2129 中风险 中?;?/td> 关注
19 002966 中海合嘉增强 12.35% 1.2106    08-06 1.2106 中风险 中?;?/td> 关注
20 470058 汇添富可转换 12.32% 1.7990    08-06 2.0810 中高风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005311 万家经济新动 34.43% 2.2349    08-06 2.2349 中风险 万家基金 关注
2 005312 万家经济新动 34.10% 2.1891    08-06 2.1891 中风险 万家基金 关注
3 003853 金鹰信息产业 33.30% 2.5465    08-06 2.5645 高风险 金鹰基金 关注
4 005313 万家中证10 23.95% 1.4841    08-06 1.7508 中风险 万家基金 关注
5 005314 万家中证10 23.71% 1.4785    08-06 1.7298 中风险 万家基金 关注
6 710301 富安达增强收 16.91% 1.5911    08-06 1.6111 中高风险 富安达 关注
7 710302 富安达增强收 16.62% 1.5389    08-06 1.5589 中风险 富安达 关注
8 320004 诺安优化收益 14.86% 1.5159    08-06 2.2495 中风险 诺安基金 关注
9 360013 光大添益A 14.68% 1.2470    08-06 1.7850 中风险 光大保德信 关注
10 470058 汇添富可转换 14.64% 1.7990    08-06 2.0810 中高风险 汇添富 关注
11 360014 光大添益C 14.60% 1.2450    08-06 1.7490 中风险 光大保德信 关注
12 470059 汇添富可转换 14.46% 1.7270    08-06 2.0090 中高风险 汇添富 关注
13 320008 诺安增利债券 14.45% 1.8040    08-06 1.9690 中风险 诺安基金 关注
14 002965 中海合嘉增强 14.20% 1.2129    08-06 1.2129 中风险 中?;?/td> 关注
15 320009 诺安增利债券 14.20% 1.6960    08-06 1.8610 中风险 诺安基金 关注
16 002966 中海合嘉增强 14.07% 1.2106    08-06 1.2106 中风险 中?;?/td> 关注
17 000093 信诚新双盈B 12.82% 0.9910    07-27 1.5950 中高风险 信诚基金 关注
18 050019 博时转债增强 12.56% 1.8650    08-06 1.8700 中高风险 博时基金 关注
19 002395 鹏华丰尚定期 12.51% 1.1720    08-06 1.1870 中低风险 鹏华基金 关注
20 310518 申万菱信可转 12.44% 1.7560    08-06 1.9060 中风险 申万菱信 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003793 泰达宏利溢利 141.59% -- -- 中低风险 泰达宏利 关注
2 005311 万家经济新动 97.29% 2.2349    08-06 2.2349 中风险 万家基金 关注
3 005312 万家经济新动 96.12% 2.1891    08-06 2.1891 中风险 万家基金 关注
4 003853 金鹰信息产业 90.05% 2.5465    08-06 2.5645 高风险 金鹰基金 关注
5 005313 万家中证10 52.69% 1.4841    08-06 1.7508 中风险 万家基金 关注
6 005314 万家中证10 52.00% 1.4785    08-06 1.7298 中风险 万家基金 关注
7 710301 富安达增强收 39.40% 1.5911    08-06 1.6111 中高风险 富安达 关注
8 710302 富安达增强收 38.78% 1.5389    08-06 1.5589 中风险 富安达 关注
9 240018 华宝可转债债 35.13% 1.3517    08-06 1.3517 中高风险 华宝兴业 关注
10 003510 长盛可转债A 34.81% 1.4069    08-06 1.4883 中低风险 长盛基金 关注
11 003511 长盛可转债C 34.52% 1.4103    08-06 1.5058 中低风险 长盛基金 关注
12 005273 华商可转债A 32.77% 1.3000    08-06 1.3000 中低风险 -- 关注
13 005284 华商可转债C 32.18% 1.2923    08-06 1.2923 中低风险 -- 关注
14 000003 中??勺瓵 30.29% 0.9620    08-06 1.1720 中高风险 中?;?/td> 关注
15 000004 中??勺瓹 29.83% 0.9610    08-06 1.1710 中高风险 中?;?/td> 关注
16 470058 汇添富可转换 29.81% 1.7990    08-06 2.0810 中高风险 汇添富 关注
17 320008 诺安增利债券 29.44% 1.8040    08-06 1.9690 中风险 诺安基金 关注
18 470059 汇添富可转换 29.20% 1.7270    08-06 2.0090 中高风险 汇添富 关注
19 320004 诺安优化收益 28.99% 1.5159    08-06 2.2495 中风险 诺安基金 关注
20 320009 诺安增利债券 28.87% 1.6960    08-06 1.8610 中风险 诺安基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005311 万家经济新动 64.18% 2.2349    08-06 2.2349 中风险 万家基金 关注
2 005312 万家经济新动 63.73% 2.1891    08-06 2.1891 中风险 万家基金 关注
3 003853 金鹰信息产业 46.65% 2.5465    08-06 2.5645 高风险 金鹰基金 关注
4 005313 万家中证10 32.89% 1.4841    08-06 1.7508 中风险 万家基金 关注
5 005314 万家中证10 32.59% 1.4785    08-06 1.7298 中风险 万家基金 关注
6 710301 富安达增强收 23.66% 1.5911    08-06 1.6111 中高风险 富安达 关注
7 710302 富安达增强收 23.33% 1.5389    08-06 1.5589 中风险 富安达 关注
8 360013 光大添益A 18.06% 1.2470    08-06 1.7850 中风险 光大保德信 关注
9 003510 长盛可转债A 18.03% 1.4069    08-06 1.4883 中低风险 长盛基金 关注
10 360014 光大添益C 17.99% 1.2450    08-06 1.7490 中风险 光大保德信 关注
11 003511 长盛可转债C 17.85% 1.4103    08-06 1.5058 中低风险 长盛基金 关注
12 320008 诺安增利债券 17.58% 1.8040    08-06 1.9690 中风险 诺安基金 关注
13 320004 诺安优化收益 17.58% 1.5159    08-06 2.2495 中风险 诺安基金 关注
14 050019 博时转债增强 17.38% 1.8650    08-06 1.8700 中高风险 博时基金 关注
15 002965 中海合嘉增强 17.32% 1.2129    08-06 1.2129 中风险 中?;?/td> 关注
16 320009 诺安增利债券 17.27% 1.6960    08-06 1.8610 中风险 诺安基金 关注
17 002966 中海合嘉增强 17.17% 1.2106    08-06 1.2106 中风险 中?;?/td> 关注
18 050119 博时转债增强 17.16% 1.8200    08-06 1.8240 中风险 博时基金 关注
19 470058 汇添富可转换 16.58% 1.7990    08-06 2.0810 中高风险 汇添富 关注
20 470059 汇添富可转换 16.32% 1.7270    08-06 2.0090 中高风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 每万份净收益(元) 7日年化收益率(%) 基金公司 操作 关注
1 000008 嘉实中证50 0.0000 0.00% -- 关注
2 000017 财通可持续发 0.0000 0.00% 财通基金 关注
3 000020 景顺品质投资 0.0000 0.00% 景顺长城 关注
4 000030 长城核心优选 0.0000 0.00% 长城基金 关注
5 000032 易方达信用债 0.0000 0.00% 易方达基金 关注
6 000038 广发理财7天 0.0000 0.00% 广发基金 关注
7 000068 民生加银转债 0.0000 0.00% 民生加银 关注
8 000081 天治可转债增 0.0000 0.00% 天治基金 关注
9 000090 民生加银高等 0.0000 0.00% 民生加银 关注
10 000093 信诚新双盈B 0.0000 0.00% 信诚基金 关注
11 000096 汇丰晋信强定 0.0000 0.00% 汇丰晋信 关注
12 000117 广发轮动配置 0.0000 0.00% 广发基金 关注
13 000121 华夏永福养老 0.0000 0.00% 华夏基金 关注
14 000122 汇添富实业债 0.0000 0.00% 汇添富 关注
15 000128 大成景安短融 0.0000 0.00% 大成基金 关注
16 000141 富国国有企业 0.0000 0.00% 富国基金 关注
17 000148 易高等级信用 0.0000 0.00% 易方达基金 关注
18 000176 嘉实沪深30 0.0000 0.00% -- 关注
19 000179 广发美国房地 0.0000 0.00% 广发基金 关注
20 000184 工银添福债券 0.0000 0.00% 工银瑞信 关注
 • 周排名
 • 季排名
 • 半年排名
 • 一年排名
 • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 163115 申万菱信中证 5.03% 1.1475    08-06 1.9662 中高风险 申万菱信 关注
2 002199 前??粗兄?/a> 4.48% 1.0110    08-06 1.9710 中风险 前???/td> 关注
3 000596 前??粗兄?/a> 4.45% 1.9840    08-06 1.9840 中风险 前???/td> 关注
4 160630 鹏华国防 3.29% 1.2570    08-06 1.3050 高风险 鹏华基金 关注
5 164402 前??粗泻?/a> 3.15% 1.4550    08-06 0.9880 中风险 前???/td> 关注
6 161223 国投瑞银中证 3.13% 1.7140    07-23 1.7140 高风险 国投瑞银 关注
7 001027 前??粗兄?/a> 1.27% 1.4660    08-06 1.4660 中风险 前???/td> 关注
8 160640 鹏华新能源分 1.16% 1.5190    08-06 1.5190 高风险 鹏华基金 关注
9 001713 华润元大中创 1.03% 0.7041    08-15 0.7041 中风险 -- 关注
10 501030 汇添富环境治 0.95% 0.6319    08-06 0.6319 高风险 汇添富 关注
11 501031 汇添富环境治 0.94% 0.6299    08-06 0.6299 高风险 汇添富 关注
12 257060 国联安上证商 0.90% 0.7059    08-06 0.7059 高风险 国联安 关注
13 160124 南方中债10 0.78% 1.2713    08-06 1.3013 中低风险 南方基金 关注
14 160123 南方中债10 0.78% 1.3164    08-06 1.3464 中低风险 南方基金 关注
15 001023 华夏亚债中国 0.71% 1.1350    08-06 1.3450 中低风险 华夏基金 关注
16 005565 创金合信国证 0.71% 1.0776    07-01 1.0776 中高风险 创金合信 关注
17 007094 建信中债3- 0.70% 1.0107    08-06 1.0597 低风险 建信基金 关注
18 005566 创金合信国证 0.70% 1.0737    07-01 1.0737 中高风险 创金合信 关注
19 007095 建信中债3- 0.70% 1.0095    08-06 1.0585 低风险 建信基金 关注
20 310398 申万菱信沪深 0.69% 1.3735    08-06 1.7431 中风险 申万菱信 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 519714 交银消费新驱 42.25% 1.5170    08-06 3.8600 高风险 交银施罗德 关注
2 161122 易方达生物分 36.09% 1.1014    08-06 0.0000 中高风险 易方达基金 关注
3 502053 长盛中证证券 36.00% 1.1430    08-06 0.0000 中风险 长盛基金 关注
4 000596 前??粗兄?/a> 35.43% 1.9840    08-06 1.9840 中风险 前???/td> 关注
5 002199 前??粗兄?/a> 35.42% 1.0110    08-06 1.9710 中风险 前???/td> 关注
6 001631 天弘中证食品 35.40% 2.7633    08-06 2.8414 高风险 天弘基金 关注
7 001632 天弘中证食品 35.34% 2.7326    08-06 2.8102 高风险 天弘基金 关注
8 501009 汇添富生物科 35.18% 2.6236    08-06 2.6236 中高风险 汇添富 关注
9 090016 大成消费主题 35.14% 1.5820    08-06 1.8390 中风险 大成基金 关注
10 501010 汇添富生物科 35.04% 2.6248    08-06 2.6248 中高风险 汇添富 关注
11 001113 南方大数据1 34.94% 1.0340    08-06 1.0340 高风险 南方基金 关注
12 160630 鹏华国防 34.64% 1.2570    08-06 1.3050 高风险 鹏华基金 关注
13 501005 汇添富精准医 33.79% 1.9320    08-06 1.9320 高风险 汇添富 关注
14 004069 南方全指证券 33.74% 1.3346    08-06 1.3346 高风险 南方基金 关注
15 000711 嘉实医疗保健 33.70% 3.0890    08-06 3.0890 高风险 -- 关注
16 004070 南方全指证券 33.62% 1.3163    08-06 1.3163 高风险 南方基金 关注
17 090012 大成40ET 33.16% 1.5510    08-06 1.5510 中高风险 大成基金 关注
18 001558 天弘医疗健康 33.09% 2.0694    08-06 2.0694 中风险 天弘基金 关注
19 001559 天弘医疗健康 32.97% 2.0350    08-06 2.0350 中风险 天弘基金 关注
20 164401 前??唇】?/a> 32.55% 1.1160    08-06 1.8170 中风险 前???/td> 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 501009 汇添富生物科 61.10% 2.6236    08-06 2.6236 中高风险 汇添富 关注
2 501010 汇添富生物科 60.78% 2.6248    08-06 2.6248 中高风险 汇添富 关注
3 161122 易方达生物分 60.04% 1.1014    08-06 0.0000 中高风险 易方达基金 关注
4 001558 天弘医疗健康 53.10% 2.0694    08-06 2.0694 中风险 天弘基金 关注
5 001559 天弘医疗健康 52.80% 2.0350    08-06 2.0350 中风险 天弘基金 关注
6 163001 长信医疗保健 51.26% 2.0490    08-06 2.5890 中高风险 长信基金 关注
7 164401 前??唇】?/a> 51.14% 1.1160    08-06 1.8170 中风险 前???/td> 关注
8 162412 华宝中证医疗 50.76% 1.2706    08-06 0.7432 中高风险 华宝兴业 关注
9 501005 汇添富精准医 50.12% 1.9320    08-06 1.9320 高风险 汇添富 关注
10 000711 嘉实医疗保健 43.95% 3.0890    08-06 3.0890 高风险 -- 关注
11 519714 交银消费新驱 42.39% 1.5170    08-06 3.8600 高风险 交银施罗德 关注
12 165519 信诚医药 41.59% 1.4640    08-06 2.1450 高风险 信诚基金 关注
13 164403 前??椿Ω?/a> 41.16% 1.8840    08-06 1.9040 中风险 前???/td> 关注
14 090012 大成40ET 39.11% 1.5510    08-06 1.5510 中高风险 大成基金 关注
15 001550 天弘中证医药 38.93% 1.2811    08-06 1.2811 高风险 天弘基金 关注
16 001551 天弘中证医药 38.79% 1.2665    08-06 1.2665 高风险 天弘基金 关注
17 005112 银华中证全指 38.57% 2.1850    08-06 2.1850 高风险 银华基金 关注
18 001631 天弘中证食品 38.30% 2.7633    08-06 2.8414 高风险 天弘基金 关注
19 001632 天弘中证食品 38.17% 2.7326    08-06 2.8102 高风险 天弘基金 关注
20 000059 国联安中证医 38.06% 1.5202    08-06 2.0802 高风险 国联安 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 501009 汇添富生物科 102.56% 2.6236    08-06 2.6236 中高风险 汇添富 关注
2 501010 汇添富生物科 101.92% 2.6248    08-06 2.6248 中高风险 汇添富 关注
3 001558 天弘医疗健康 101.89% 2.0694    08-06 2.0694 中风险 天弘基金 关注
4 161122 易方达生物分 101.08% 1.1014    08-06 0.0000 中高风险 易方达基金 关注
5 001559 天弘医疗健康 101.07% 2.0350    08-06 2.0350 中风险 天弘基金 关注
6 501005 汇添富精准医 98.03% 1.9320    08-06 1.9320 高风险 汇添富 关注
7 000524 上投民生需求 97.62% 2.7590    08-06 3.1980 高风险 上投摩根 关注
8 162412 华宝中证医疗 96.11% 1.2706    08-06 0.7432 中高风险 华宝兴业 关注
9 163001 长信医疗保健 94.54% 2.0490    08-06 2.5890 中高风险 长信基金 关注
10 090012 大成40ET 90.51% 1.5510    08-06 1.5510 中高风险 大成基金 关注
11 001617 天弘中证电子 87.70% 1.5463    08-06 1.5463 高风险 天弘基金 关注
12 001618 天弘中证电子 87.31% 1.5277    08-06 1.5277 高风险 天弘基金 关注
13 005112 银华中证全指 85.23% 2.1850    08-06 2.1850 高风险 银华基金 关注
14 000697 汇添富移动互 81.10% 1.9900    08-06 1.9900 中高风险 汇添富 关注
15 160626 鹏华信息 80.32% 1.1510    08-06 2.0460 高风险 鹏华基金 关注
16 160636 鹏华互联网分 78.23% 1.0110    08-06 1.0340 高风险 鹏华基金 关注
17 000711 嘉实医疗保健 75.80% 3.0890    08-06 3.0890 高风险 -- 关注
18 164401 前??唇】?/a> 74.61% 1.1160    08-06 1.8170 中风险 前???/td> 关注
19 161631 融通人工智能 73.46% 1.6800    08-06 1.6800 高风险 融通基金 关注
20 161613 融通创业板指 71.26% 1.3330    08-06 2.5930 高风险 融通基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 501009 汇添富生物科 74.34% 2.6236    08-06 2.6236 中高风险 汇添富 关注
2 161122 易方达生物分 74.29% 1.1014    08-06 0.0000 中高风险 易方达基金 关注
3 501010 汇添富生物科 73.96% 2.6248    08-06 2.6248 中高风险 汇添富 关注
4 163001 长信医疗保健 68.92% 2.0490    08-06 2.5890 中高风险 长信基金 关注
5 001558 天弘医疗健康 65.26% 2.0694    08-06 2.0694 中风险 天弘基金 关注
6 001559 天弘医疗健康 64.90% 2.0350    08-06 2.0350 中风险 天弘基金 关注
7 501005 汇添富精准医 63.51% 1.9320    08-06 1.9320 高风险 汇添富 关注
8 162412 华宝中证医疗 62.92% 1.2706    08-06 0.7432 中高风险 华宝兴业 关注
9 164401 前??唇】?/a> 62.77% 1.1160    08-06 1.8170 中风险 前???/td> 关注
10 090012 大成40ET 53.99% 1.5510    08-06 1.5510 中高风险 大成基金 关注
11 000711 嘉实医疗保健 53.51% 3.0890    08-06 3.0890 高风险 -- 关注
12 000524 上投民生需求 51.41% 2.7590    08-06 3.1980 高风险 上投摩根 关注
13 005112 银华中证全指 51.03% 2.1850    08-06 2.1850 高风险 银华基金 关注
14 165519 信诚医药 49.26% 1.4640    08-06 2.1450 高风险 信诚基金 关注
15 000697 汇添富移动互 49.04% 1.9900    08-06 1.9900 中高风险 汇添富 关注
16 001550 天弘中证医药 48.98% 1.2811    08-06 1.2811 高风险 天弘基金 关注
17 001551 天弘中证医药 48.81% 1.2665    08-06 1.2665 高风险 天弘基金 关注
18 001592 天弘创业板E 47.48% 1.1027    08-06 1.1027 高风险 天弘基金 关注
19 000059 国联安中证医 47.44% 1.5202    08-06 2.0802 高风险 国联安 关注
20 161613 融通创业板指 47.41% 1.3330    08-06 2.5930 高风险 融通基金 关注
 • 周排名
 • 季排名
 • 半年排名
 • 一年排名
 • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002542 长城久鼎混合 1.37% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
2 519197 万家颐达 1.16% 1.1749    08-06 1.1989 中风险 万家基金 关注
3 519766 交银荣鑫灵活 1.10% 1.2020    08-06 1.2020 中风险 交银施罗德 关注
4 210006 金鹰元禧混合 0.97% 1.2964    08-06 1.5136 中低风险 金鹰基金 关注
5 002425 金鹰元禧混合 0.96% -- -- 中低风险 金鹰基金 关注
6 001932 国寿安保灵活 0.91% 1.2234    08-06 1.2714 中低风险 国寿安保 关注
7 000058 国联安安泰灵 0.88% 1.3219    08-06 1.5487 中低风险 国联安 关注
8 002446 广发利鑫灵活 0.82% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
9 002690 前??春阍?/a> 0.65% 1.1266    08-06 1.1266 中低风险 前???/td> 关注
10 002691 前??春阍?/a> 0.64% 1.1196    08-06 1.1196 中低风险 前???/td> 关注
11 519654 银河丰利债券 0.44% 1.0414    08-06 1.1114 中低风险 银河基金 关注
12 000110 金鹰元安混合 0.07% 1.4029    08-06 1.7631 中低风险 金鹰基金 关注
13 002513 金鹰元安混合 0.06% -- -- 中低风险 金鹰基金 关注
14 320015 诺安保本混合 0.04% 1.6412    08-06 1.6412 中高风险 诺安基金 关注
15 180002 银华保本终止 0.01% 1.0060    03-30 1.0724 中低风险 银华基金 关注
16 000066 诺安鸿鑫混合 -0.04% 1.4825    08-06 2.0923 中风险 诺安基金 关注
17 002596 华商回报1号 -0.07% 0.6745    08-06 0.6745 中高风险 -- 关注
18 470018 添富双利债 -0.10% 1.9190    08-06 1.9190 中风险 汇添富 关注
19 217024 招商安盈保本 -0.26% 1.2660    08-06 1.6192 中低风险 招商基金 关注
20 320020 诺安汇鑫保本 -0.30% 1.5395    08-06 2.2440 中低风险 诺安基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002542 长城久鼎混合 48.40% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
2 002446 广发利鑫灵活 41.14% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
3 001704 国投瑞银进宝 36.72% 2.1853    08-06 2.2103 中低风险 国投瑞银 关注
4 163411 兴全精选 34.33% 3.1994    08-06 3.7138 中低风险 兴业全球 关注
5 002959 汇添富盈泰混 33.77% 1.7430    08-06 1.7430 中高风险 汇添富 关注
6 002291 诺安安鑫保本 33.63% 1.9548    08-06 1.9548 中低风险 诺安基金 关注
7 000126 招商安润保本 33.25% 2.3600    08-06 2.7040 中低风险 招商基金 关注
8 000326 南方中小盘成 32.16% 1.6409    08-06 1.7689 中高风险 南方基金 关注
9 000649 长城久鑫混合 31.47% 2.0454    08-06 2.5040 中风险 长城基金 关注
10 000327 南方新蓝筹混 31.45% 2.0856    08-06 2.0856 中风险 南方基金 关注
11 002213 中海顺鑫混合 31.12% 2.0002    08-06 2.0332 中风险 中?;?/td> 关注
12 000166 中海信息产业 29.65% 1.9602    08-06 2.8013 中高风险 中?;?/td> 关注
13 002419 添富盈安混合 29.62% 1.7480    08-06 1.7690 中风险 汇添富 关注
14 487016 工银灵活配置 29.04% 2.1222    08-06 2.5612 中风险 工银瑞信 关注
15 202212 南方平衡混合 29.00% 2.4554    08-06 2.5742 中高风险 南方基金 关注
16 519198 万家颐和 28.82% 1.5426    08-06 1.5426 中风险 万家基金 关注
17 200016 长城稳健成长 28.76% 2.0772    08-06 3.2000 中风险 长城基金 关注
18 002681 金鹰元和混合 28.72% 1.5754    08-06 1.6004 中风险 金鹰基金 关注
19 002682 金鹰元和混合 28.52% 1.5489    08-06 1.5639 中风险 金鹰基金 关注
20 002420 汇添富盈鑫混 28.18% 1.7060    08-06 1.7060 中风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002542 长城久鼎混合 62.26% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
2 002446 广发利鑫灵活 56.47% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
3 002291 诺安安鑫保本 39.94% 1.9548    08-06 1.9548 中低风险 诺安基金 关注
4 002213 中海顺鑫混合 39.03% 2.0002    08-06 2.0332 中风险 中?;?/td> 关注
5 000649 长城久鑫混合 38.38% 2.0454    08-06 2.5040 中风险 长城基金 关注
6 002959 汇添富盈泰混 38.02% 1.7430    08-06 1.7430 中高风险 汇添富 关注
7 002295 广发稳安混合 35.79% 1.6943    08-06 1.6943 中风险 广发基金 关注
8 000126 招商安润保本 34.97% 2.3600    08-06 2.7040 中低风险 招商基金 关注
9 002419 添富盈安混合 34.44% 1.7480    08-06 1.7690 中风险 汇添富 关注
10 487016 工银灵活配置 33.98% 2.1222    08-06 2.5612 中风险 工银瑞信 关注
11 002378 建信弘利灵活 32.05% 1.9990    08-06 1.9990 中风险 建信基金 关注
12 180028 银华永祥灵活 31.90% 1.7360    08-06 2.8710 中高风险 银华基金 关注
13 001704 国投瑞银进宝 31.85% 2.1853    08-06 2.2103 中低风险 国投瑞银 关注
14 080007 长盛同鑫保本 30.47% 1.5410    08-06 1.5720 中低风险 长盛基金 关注
15 121010 国投瑞银瑞源 30.23% 2.3290    08-06 2.5835 中高风险 国投瑞银 关注
16 217020 招商安达保本 28.54% 2.5471    08-06 2.8450 中高风险 招商基金 关注
17 202212 南方平衡混合 28.37% 2.4554    08-06 2.5742 中高风险 南方基金 关注
18 163411 兴全精选 27.69% 3.1994    08-06 3.7138 中低风险 兴业全球 关注
19 000166 中海信息产业 27.65% 1.9602    08-06 2.8013 中高风险 中?;?/td> 关注
20 519198 万家颐和 27.26% 1.5426    08-06 1.5426 中风险 万家基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002213 中海顺鑫混合 115.22% 2.0002    08-06 2.0332 中风险 中?;?/td> 关注
2 002446 广发利鑫灵活 104.11% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
3 001704 国投瑞银进宝 101.33% 2.1853    08-06 2.2103 中低风险 国投瑞银 关注
4 002542 长城久鼎混合 94.32% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
5 000126 招商安润保本 93.11% 2.3600    08-06 2.7040 中低风险 招商基金 关注
6 000166 中海信息产业 93.09% 1.9602    08-06 2.8013 中高风险 中?;?/td> 关注
7 001266 国投瑞银招财 84.78% 1.5802    08-06 1.6122 中高风险 国投瑞银 关注
8 217020 招商安达保本 84.25% 2.5471    08-06 2.8450 中高风险 招商基金 关注
9 163411 兴全精选 81.97% 3.1994    08-06 3.7138 中低风险 兴业全球 关注
10 000649 长城久鑫混合 77.44% 2.0454    08-06 2.5040 中风险 长城基金 关注
11 002681 金鹰元和混合 76.62% 1.5754    08-06 1.6004 中风险 金鹰基金 关注
12 002682 金鹰元和混合 75.49% 1.5489    08-06 1.5639 中风险 金鹰基金 关注
13 002378 建信弘利灵活 74.36% 1.9990    08-06 1.9990 中风险 建信基金 关注
14 487016 工银灵活配置 70.47% 2.1222    08-06 2.5612 中风险 工银瑞信 关注
15 200016 长城稳健成长 67.24% 2.0772    08-06 3.2000 中风险 长城基金 关注
16 202212 南方平衡混合 66.83% 2.4554    08-06 2.5742 中高风险 南方基金 关注
17 002291 诺安安鑫保本 66.59% 1.9548    08-06 1.9548 中低风险 诺安基金 关注
18 180028 银华永祥灵活 65.37% 1.7360    08-06 2.8710 中高风险 银华基金 关注
19 002145 诺安景鑫保本 65.20% 1.5740    08-06 1.5740 中低风险 诺安基金 关注
20 001858 建信鑫利混合 64.75% 1.6139    08-06 1.6139 中风险 建信基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002542 长城久鼎混合 74.11% 2.3706    08-06 2.3706 中风险 长城基金 关注
2 002446 广发利鑫灵活 69.06% 2.5050    08-06 2.5050 中风险 广发基金 关注
3 002213 中海顺鑫混合 56.41% 2.0002    08-06 2.0332 中风险 中?;?/td> 关注
4 000126 招商安润保本 52.21% 2.3600    08-06 2.7040 中低风险 招商基金 关注
5 002291 诺安安鑫保本 52.17% 1.9548    08-06 1.9548 中低风险 诺安基金 关注
6 000649 长城久鑫混合 46.51% 2.0454    08-06 2.5040 中风险 长城基金 关注
7 000166 中海信息产业 46.01% 1.9602    08-06 2.8013 中高风险 中?;?/td> 关注
8 217020 招商安达保本 45.72% 2.5471    08-06 2.8450 中高风险 招商基金 关注
9 001704 国投瑞银进宝 44.89% 2.1853    08-06 2.2103 中低风险 国投瑞银 关注
10 487016 工银灵活配置 44.40% 2.1222    08-06 2.5612 中风险 工银瑞信 关注
11 080007 长盛同鑫保本 43.70% 1.5410    08-06 1.5720 中低风险 长盛基金 关注
12 180028 银华永祥灵活 41.81% 1.7360    08-06 2.8710 中高风险 银华基金 关注
13 002378 建信弘利灵活 40.96% 1.9990    08-06 1.9990 中风险 建信基金 关注
14 121010 国投瑞银瑞源 39.51% 2.3290    08-06 2.5835 中高风险 国投瑞银 关注
15 163411 兴全精选 39.15% 3.1994    08-06 3.7138 中低风险 兴业全球 关注
16 002295 广发稳安混合 38.42% 1.6943    08-06 1.6943 中风险 广发基金 关注
17 002959 汇添富盈泰混 38.25% 1.7430    08-06 1.7430 中高风险 汇添富 关注
18 002512 长城久润混合 37.57% 1.6672    08-06 1.6672 中风险 长城基金 关注
19 001858 建信鑫利混合 37.29% 1.6139    08-06 1.6139 中风险 建信基金 关注
20 200016 长城稳健成长 37.15% 2.0772    08-06 3.2000 中风险 长城基金 关注
 • 周排名
 • 季排名
 • 半年排名
 • 一年排名
 • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 164824 工银印度基金 1.62% -- -- 中风险 工银瑞信 关注
2 160719 嘉实黄金QD 1.16% 1.0970    08-06 1.0970 高风险 -- 关注
3 241001 华宝海外中国 0.99% 2.2770    08-05 2.2770 高风险 华宝兴业 关注
4 050015 博时大中华亚 0.96% 1.4300    08-05 1.5120 高风险 博时基金 关注
5 000988 嘉实全球互联 0.72% 2.2220    08-05 2.2220 高风险 -- 关注
6 519602 海富通大中华 0.66% 1.6730    08-06 1.6730 高风险 海富通 关注
7 003972 国富美元债定 0.61% 1.1193    07-31 1.1373 中低风险 国?;?/td> 关注
8 470888 添富香港优势 0.54% 1.2840    08-05 1.4340 高风险 汇添富 关注
9 164701 汇添富黄金及 0.50% 0.9370    08-06 0.9370 高风险 汇添富 关注
10 001691 南方香港成长 0.43% 1.8750    08-05 1.8750 高风险 南方基金 关注
11 320013 诺安全球黄金 0.37% 1.2540    08-05 1.3390 中高风险 诺安基金 关注
12 519709 交银施罗德全 0.36% 1.4440    09-25 1.4670 高风险 交银施罗德 关注
13 003463 泰达宏利亚洲 0.35% 1.0408    04-27 1.0408 中风险 泰达宏利 关注
14 003464 泰达宏利亚洲 0.33% 1.0269    04-27 1.0269 中风险 泰达宏利 关注
15 000274 广发亚太中高 0.31% 1.3890    08-05 1.4590 中低风险 广发基金 关注
16 000341 嘉实新兴市场 0.25% -- -- 高风险 -- 关注
17 000342 嘉实新兴市场 0.23% 1.3240    08-05 1.5920 高风险 -- 关注
18 100050 富国全球债券 0.18% 1.2271    08-05 1.2271 高风险 富国基金 关注
19 100061 富国中国中小 0.12% 2.5130    08-05 3.0480 高风险 富国基金 关注
20 040018 华安香港精选 0.08% 1.9920    08-05 1.9920 高风险 华安基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000934 国富大中华精 15.75% 2.3290    08-05 2.3290 中风险 国?;?/td> 关注
2 160922 大成恒生中小 14.98% 1.0990    08-06 1.0990 高风险 大成基金 关注
3 457001 国富亚洲机会 13.94% 1.5370    08-05 1.6220 中高风险 国?;?/td> 关注
4 160719 嘉实黄金QD 13.58% 1.0970    08-06 1.0970 高风险 -- 关注
5 164824 工银印度基金 12.21% -- -- 中风险 工银瑞信 关注
6 003243 上投中国世纪 8.93% 2.0110    08-05 2.0110 高风险 上投摩根 关注
7 000043 嘉实美国成长 7.79% 2.5890    08-05 2.5890 高风险 -- 关注
8 003463 泰达宏利亚洲 6.95% 1.0408    04-27 1.0408 中风险 泰达宏利 关注
9 003464 泰达宏利亚洲 6.85% 1.0269    04-27 1.0269 中风险 泰达宏利 关注
10 000179 广发美国房地 6.35% 1.0220    08-05 1.4580 中高风险 广发基金 关注
11 000342 嘉实新兴市场 6.30% 1.3240    08-05 1.5920 高风险 -- 关注
12 160717 嘉实H股指数 5.94% 0.8170    08-06 0.8170 高风险 -- 关注
13 110031 易方达H股E 5.82% 1.1792    08-06 1.1792 中风险 易方达基金 关注
14 270042 广发纳斯达克 5.80% 3.4176    08-05 3.6876 中风险 广发基金 关注
15 501018 南方原油 5.76% 0.5775    08-06 0.5775 高风险 南方基金 关注
16 040046 华安纳斯达克 5.74% 3.4790    08-05 3.4790 高风险 华安基金 关注
17 070031 嘉实全球房地 5.67% 1.1080    08-05 1.3910 高风险 -- 关注
18 006479 广发纳斯达克 5.64% 3.4008    08-05 3.4008 中风险 广发基金 关注
19 486002 工银全球精选 5.53% 2.8070    08-05 2.8070 高风险 工银瑞信 关注
20 162415 华宝标普美国 5.52% 1.8210    08-06 1.8210 高风险 华宝兴业 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000934 国富大中华精 22.84% 2.3290    08-05 2.3290 中风险 国?;?/td> 关注
2 457001 国富亚洲机会 20.06% 1.5370    08-05 1.6220 中高风险 国?;?/td> 关注
3 000043 嘉实美国成长 16.22% 2.5890    08-05 2.5890 高风险 -- 关注
4 000988 嘉实全球互联 15.13% 2.2220    08-05 2.2220 高风险 -- 关注
5 070031 嘉实全球房地 14.61% 1.1080    08-05 1.3910 高风险 -- 关注
6 050025 博时标普50 13.31% 2.6301    08-05 2.6891 中风险 博时基金 关注
7 501018 南方原油 12.74% 0.5775    08-06 0.5775 高风险 南方基金 关注
8 160719 嘉实黄金QD 11.33% 1.0970    08-06 1.0970 高风险 -- 关注
9 000342 嘉实新兴市场 10.90% 1.3240    08-05 1.5920 高风险 -- 关注
10 001691 南方香港成长 10.38% 1.8750    08-05 1.8750 高风险 南方基金 关注
11 001668 汇添富全球互 10.18% 2.6130    08-05 2.6130 中风险 汇添富 关注
12 050015 博时大中华亚 9.02% 1.4300    08-05 1.5120 高风险 博时基金 关注
13 000341 嘉实新兴市场 8.59% -- -- 高风险 -- 关注
14 000274 广发亚太中高 8.46% 1.3890    08-05 1.4590 中低风险 广发基金 关注
15 003463 泰达宏利亚洲 8.40% 1.0408    04-27 1.0408 中风险 泰达宏利 关注
16 003464 泰达宏利亚洲 8.20% 1.0269    04-27 1.0269 中风险 泰达宏利 关注
17 003243 上投中国世纪 7.36% 2.0110    08-05 2.0110 高风险 上投摩根 关注
18 486002 工银全球精选 6.86% 2.8070    08-05 2.8070 高风险 工银瑞信 关注
19 164824 工银印度基金 6.54% -- -- 中风险 工银瑞信 关注
20 000179 广发美国房地 6.08% 1.0220    08-05 1.4580 中高风险 广发基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000934 国富大中华精 30.55% 2.3290    08-05 2.3290 中风险 国?;?/td> 关注
2 457001 国富亚洲机会 25.53% 1.5370    08-05 1.6220 中高风险 国?;?/td> 关注
3 000179 广发美国房地 22.43% 1.0220    08-05 1.4580 中高风险 广发基金 关注
4 160719 嘉实黄金QD 16.44% 1.0970    08-06 1.0970 高风险 -- 关注
5 000342 嘉实新兴市场 15.81% 1.3240    08-05 1.5920 高风险 -- 关注
6 320017 诺安全球不动 14.74% 1.3960    08-05 1.3960 中高风险 诺安基金 关注
7 162415 华宝标普美国 13.99% 1.8210    08-06 1.8210 高风险 华宝兴业 关注
8 000369 广发全球医疗 13.71% 1.7690    08-05 1.8790 中风险 广发基金 关注
9 000274 广发亚太中高 12.76% 1.3890    08-05 1.4590 中低风险 广发基金 关注
10 486002 工银全球精选 12.64% 2.8070    08-05 2.8070 高风险 工银瑞信 关注
11 040046 华安纳斯达克 12.28% 3.4790    08-05 3.4790 高风险 华安基金 关注
12 003243 上投中国世纪 12.22% 2.0110    08-05 2.0110 高风险 上投摩根 关注
13 001061 华夏收益债券 12.03% 1.3010    08-05 1.5030 高风险 华夏基金 关注
14 000341 嘉实新兴市场 11.79% -- -- 高风险 -- 关注
15 001063 华夏收益债券 11.63% 1.2650    08-05 1.4600 高风险 华夏基金 关注
16 270042 广发纳斯达克 11.11% 3.4176    08-05 3.6876 中风险 广发基金 关注
17 070031 嘉实全球房地 11.05% 1.1080    08-05 1.3910 高风险 -- 关注
18 100050 富国全球债券 10.96% 1.2271    08-05 1.2271 高风险 富国基金 关注
19 003972 国富美元债定 10.83% 1.1193    07-31 1.1373 中低风险 国?;?/td> 关注
20 519981 长信美国标普 10.08% 1.2830    08-06 1.8000 中高风险 长信基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 501018 南方原油 27.55% 0.5775    08-06 0.5775 高风险 南方基金 关注
2 000988 嘉实全球互联 23.16% 2.2220    08-05 2.2220 高风险 -- 关注
3 070031 嘉实全球房地 21.87% 1.1080    08-05 1.3910 高风险 -- 关注
4 000043 嘉实美国成长 21.35% 2.5890    08-05 2.5890 高风险 -- 关注
5 050025 博时标普50 18.80% 2.6301    08-05 2.6891 中风险 博时基金 关注
6 160125 南方香港优选 16.52% 1.3757    08-06 1.4657 高风险 南方基金 关注
7 486002 工银全球精选 15.88% 2.8070    08-05 2.8070 高风险 工银瑞信 关注
8 270042 广发纳斯达克 15.72% 3.4176    08-05 3.6876 中风险 广发基金 关注
9 001691 南方香港成长 15.70% 1.8750    08-05 1.8750 高风险 南方基金 关注
10 040046 华安纳斯达克 15.69% 3.4790    08-05 3.4790 高风险 华安基金 关注
11 000179 广发美国房地 15.58% 1.0220    08-05 1.4580 中高风险 广发基金 关注
12 001668 汇添富全球互 15.38% 2.6130    08-05 2.6130 中风险 汇添富 关注
13 050020 博时抗通胀增 14.92% 0.3950    08-05 0.3950 中高风险 博时基金 关注
14 165513 信诚商品 14.17% 0.3010    08-06 0.3010 高风险 信诚基金 关注
15 202801 南方全球 14.13% 1.2130    08-05 1.2180 高风险 南方基金 关注
16 162415 华宝标普美国 13.73% 1.8210    08-06 1.8210 高风险 华宝兴业 关注
17 050015 博时大中华亚 12.73% 1.4300    08-05 1.5120 高风险 博时基金 关注
18 486001 工银全球股票 12.28% 1.6780    08-05 2.3090 高风险 工银瑞信 关注
19 118002 易方达标普全 12.02% 2.1300    08-05 2.1300 中高风险 易方达基金 关注
20 320017 诺安全球不动 11.93% 1.3960    08-05 1.3960 中高风险 诺安基金 关注
在线客服 ×

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×
莫甘娜_黄金矿工_Saxon_麻将胡了_舞龙